Videofonie & parlofonie: Comfort begint bij uw voordeur

In onze huidige maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan technische uitrusting van een woning.

Het is essentieel dat een woning beantwoordt aan de levensstijl van de bewoner en comfort en een betrouwbare veiligheid biedt. Daarom helpt Electro Loose u het leven en wonen zo aangenaam mogelijk te maken.

Als elektrisch installateur hebben wij dan ook een ruime ervaring met parlofoon- en video-installaties.

Onze systemen zijn geschikt voor zowel woningen als appartementsgebouwen.

Het is ook mogelijk uw voordeuroproepen te beantwoorden via uw telefoontoestel, vast of draagbaar, en zelfs van op uw gsm.